Automatsko ažuriranje oglasa je opcija namenjena agencijama za nekretnine koje imaju mogućnost izvoza podataka o svojoj ponudi u XML fajl.

Naš sistem obrađuje XML fajl i ažurira sve podatke tako da na sajtu webNekretnine.net imate sve oglase koje imate u svojoj bazi. Oglasi koje ste obrisali iz svoje baze biće obrisani i sa našeg sajta ili ako ste napravili npr. izmenu cene neke nekretnine ona će biti ažurirana i na webNekretnine.net. Sve nove nekretnine u Vašoj ponudi biće unete i na webNekretnine.net, uključujući i fotografije.

Cena i uslovi korištenja usluge

Usluga automatskog ažuriranja nekretnina, jednom dnevno, se ne naplaćuje! Oni koji su zainteresovani za češća ažuriranja treba da pošalju upit za cenu.

Svi agenti i agencije za nekretnine koji koriste ovu uslugu bez naknade obavezni su da na svom sajtu postave link na početnoj ili svim stranicama ka webNekretine.net (pogledati primere).

Za sve unete oglase važe Uslovi korištenja sajta webNekretnine.net. Bez obzira na koji način je oglas unet webNekretnine zadržavaju pravo da oglase koji nisu „ispravni“ obrišu i bez prethodnog upozorenja vlasnika oglasa.

Kako treba da izgleda XML fajl

Svaki XML fajl koji nam agenti ili agencije za nekretnine dostavljaju treba da sadrži najmanje sledeće elemente za opis jedne nekretnine:

1. Agencijska oznaka nekretnine (jedinstvena oznaka u bazi podataka agencije);
2. Tip nekretnine (stan, kuća, plac, lokal …);
3. Ime grada
4. Ulica
5. Površina
6. Cena
7. Opis nekretnine
8. Datum poslednjeg ažuriranja u bazi agencije

Moguće je obezbediti i dodatne elemente radi boljeg opisa nekretnine:
9. Fotografije (mora da sadrži URL fotografije)
10. Broj soba
11. Sprat
12. Lift (DA/NE)
13. Naslov (koji će biti prikazan uz oglas)

Ukoliko se fajlovi generišu za svaku kategoriju posebno, nije potrebno generisati elemente koji opisuju tip nekretnine. Npr. ako su u fajlu koji mi preuzimamo sve nekretnine stanovi na prodaju, nije potrebno generisati element naveden pod brojem 2. Moguće je generisati više fajlova od kojih je svaki za različit tip nekretnine (stanovi, kuće, …).

Ovde možete preuzeti primer XML fajla i pogledati osnovnu strukturu polja-tagova.

Nazivi polja mogu biti različiti od navedenih jer ćemo mi prilagoditi skriptu za unos Vašim poljima.

Member of web<a href="https://www.webnekretnine.net/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nekretnine</a>.net ili
Agencija XXXXXX je član web<a href="https://www.webnekretnine.net/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nekretnine</a>.net ili
Naše nekretnine možete pronaći i na web<a href="https://www.webnekretnine.net/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Nekretnine</a>.net