Unos do 4 fotografije uz svaki oglas na WEBNekretnine.net je moguć na dva načina:

  • Odmah nakon unosa teksta oglasa, i
  • naknadno, opcija Izmena oglasa u Članskom okruženju

Za unos fotografija, potrebno je prethodno fotografije obraditi-umanjiti tako da dimenzije fotografija ne prelaze 600px (600 piksela) po visini ili širini. Takodje, važno je da veličina fajla-fotografije ne bude veća od150 kilo bajta. Fotografije se mogu umanjiti u bilo kom programu za obradu fotografija.

Fotografija koju poslednju unesete treba da bude ona koja najbolje prikazuje nekretninu jer će ona uvek biti prva vidljiva prilikom prikaza oglasa.

Naknadna izmena ili unos fotografija:
U bilo kom trenutku možete uneti nove ili izmeniti već unete fotografije iz Članskog okruženja po sledećem postupku:

  • opcija „Izmena oglasa
  • u koloni „Izmena“, opcija „Slike“
  • klikom na „Pregled“ odaberete fotografiju sa Vašeg računara
  • opcija „Prebaci“
  • nakon unosa svih fotografija kliknite na „Završi oglas“

Brisanje fotografija:

  • opcija „Izmena oglasa
  • u koloni „Izmena“, opcija „Slike“