Registracija na WEBNekretnine je potrebna zbog unosa novih oglasa i korištenja pojedinih dodatnih usluga sajta.

Postupak registracije se odvija u dva koraka: popunjavanje formulara podacima o korisniku i verifikacija imejl adrese.

Popunjavanje formulara za registraciju:

Za registraciju je potrebno da unesete email adresu, Vaše ime ili naziv agencije i lozinku sa kojom ćete se kasnije ulogovati da bi uneli ili menjali oglase.

Možete uneti i broj telefona i adresu za kontakt. Ako ne želite da dobijate obaveštenja o novostima na sajtu označite polje „Ne želim da dobijam bilten putem elektronske pošte“ . Ako ne želite da se vidi Vaša email adresa, označite polje „Sakrij moju e-mail adresu…“, zainteresovani za oglas će Vam slati email poruke putem formulara sa našeg sajta.

Popunjavanjem ovog formulara unosite podatke koji će biti vidljivi uz svaki oglas koji kasnije unesete. Samo tačni i precizni podaci omogućiće da Vas kontaktiraju oni koji su zainteresovanih za oglase koje ste uneli.

Napominjemo: Svi uneti podaci (osim lozinke, i imejl adrese ako tako želite) biće javno dostupni.

Verifikacija imejl adrese:
Nakon popunjenog formulara na imejl adresu novog člana šaljemo obavštenje o registraciji u kome se nalazi link za verifikaciju na koji je potrebno kliknuti ili ga iskopirati u polje za adresu browsera-pretraživača. Sve dok ne završite ovaj korak ne možete unositi oglase i pristupati u Člansko okruženje.

Verifikacijom dobijamo potvrdu da je uneta imejl adresa ispravna i u vlasništvu onog koji je popunio formular. Sva potrebna obaveštenja ili informacije o unosu novih oglasa ćete dobijati na tu imejl adresu.

Imejl adresa i svi ostali podaci koji su uneti prilikom registracije mogu se u svakom trenutku izmeniti iz Članskog okruženja sajta. Izmenjeni podaci o članu, vlasniku oglasa, će biti automatski primenjeni na već unete oglase tog člana.