Za sve one koji žele da budu obavešteni o unosu novih oglasa na sajt WEBNekretnine.net ovo je opcija koja će im omogućiti da brzo i lako, putem svoje elektronske pošte, isprate nove oglase na sajtu.

Obaveštavanje je moguće podesiti tako da dobijate imejl poruke samo za onu kategoriju oglasa za koju ste zainteresovani. Takodje je mogće filtrirati obaveštenja po ceni iz oglasa, površini i lokaciji koja je uneta u oglas.

Obaveštavanje se može prekinuti iz Članskog okruženja brisanjem odgovarajućeg zahteva ili nakon dobijenog obaveštenja klikom na link u imejl poruci. Važno je napomenuti da se klikom na link u imejl poruci briše samo zahtev na osnovu kog ste obavešteni tom porukom. Ako imate više unetih zahteva, ostali će ostati aktivni.

Detaljno uputstvo možete pronaći na samoj stranici za unos zahteva za obaveštavanje.